Sketches to Pro Barents visual identity

Pro Barents ville fokusere om prosessen. Idéen til den visuelle identiteten var å skrive prosessen inni Pro Barents.
En linje som starter i P-en og sirkler til r-en, o, s, e, s og sirkler igjen til s – prosess.

pro barents2.jpg